Interwencje kryzysowe mogą zmniejszyć depresje u chorych na cukrzycę typu 2

W tym nowym badaniu naukowcy badali rolę interwencji kryzysowej w styl życia na objawy depresji w cukrzycy typu 2.

Badania przeprowadzone w Brazylii stwierdzają, że wiele interwencji kryzysowych w styl życia może zmniejszyć depresje wśród osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Według naukowców z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Sao Paulo w Brazylii depresja dotyka jednej z czterech osób z tą chorobom.

W tym nowym badaniu naukowcy badali jaką rolę odgrywa interwencja kryzysowa w styl życia na objawy depresji u osób z cukrzycą typu 2.

 

Interwencja kryzysowa –  forma pomocy psychologicznej, polegająca na kontakcie terapeutycznym. Koncentruje się na problemie, konfrontacji osoby z nim i motywowaniu do jego rozwiązania. Takim działaniem można zredukować symptomy i przywrócić równowagę psychiczną.

 

Kierujący badaniami doktor Adriana Cezaretto, wraz z współpracownikami, dokonała przeglądu danych z 19 badań opublikowanych w latach 1990 i 2015 w których wzięli udział dorośli u których stwierdzono depresje, a którzy byli zagrożeni, lub mieli rozpoznaną, cukrzycę typu 2.

W tych 19 badaniach uczestnicy zostali poddani interwencjom przez okres od 2 do 36 miesięcy, mediana czasu leczenia wyniosła sześć miesięcy. W czterech badaniach oceniano zastosowanie leków antydepresyjnych, a w jednym objęto tylko kobiety. Ogólnie, powyższe badania były wykonywane pod kontem ingerencji w dietę lub aktywności fizycznej.

Po przeanalizowaniu danych, naukowcy z Brazylii odkryli, że sesje indywidualne i grupowe miały korzystny wpływ w depresji. Jednakże w przypadku sesji przez internet i telefon nie odnotowano tych pozytywnych efektów.
Uczestnicy, którzy odbywali cztery sesje w miesiącu osiągnęli największą poprawę w depresji. Na ogół interwencje psychologiczne doprowadziły do zmniejszenia skutków i oddziaływania depresji, niezależnie od intensywności i czasu trwania interwencji.

Jak stwierdzili naukowcy: “Wiadomo, że depresja w przypadku osób zagrożonych, lub z już rozpoznaną cukrzycą typu 2 ma negatywne skutki w postaci słabego przestrzegania diety, niskiego poziomu aktywności fizycznej, większą śmiertelnością oraz większymi kosztami opieki zdrowotnej”.

“W związku z tym, istotnym jest, aby te grupy wysokiego ryzyka były poddawane regularnym badaniom przesiewowym pod kątem depresji. Kiedy osoby z tą przypadłością zostaną rozpoznane to, z pomocą interdyscyplinarnego zespołu profesjonalistów, można będzie zastosować odpowiednio dostosowane leczenie i zarządzenia obejmujące m.in. zdrowy stylu życia.”

“Wyniki te pozytywnie weryfikują wcześniejsze badania, według których, zapewniając większą uwagę osobom z chorobami przewlekłymi, można zwiększyć u nich poczucie opieki i zainteresowania sobą, a to z kolei poprawia przeciwdziałanie wystąpienia depresji.”

Zespół badawczy stwierdził, że konieczne są dalsze badania w celu sprawdzenia, jaki wpływ mają różne strategie stosowane w interwencjach kryzysowych w styl życia. Czy i jak bardzo mogą zmniejszyć lub zapobiec depresji u osób zagrożonych, lub chorych na cukrzycę typu 2.

Wyniki pojawiły się w czasopiśmie Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

 
A1cNow+. Analizator hemoglobiny glikowanej.

Mogą cię zainteresować

Komentarz na temat “Interwencje kryzysowe mogą zmniejszyć depresje u chorych na cukrzycę typu 2

  1. Świetny art. Uzmysłowić mi moje dziwne zachowanie względem najbliższych.

Comments are closed.

Discover more from Diabetyk.edu.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading