W UK został zaprezentowany jednorazowy test HbA1c

Jak podaje Angielski serwis informacyjny dla diabetyków diabetestimes.co.uk, ogłoszono udostępnienie w Wielkiej Brytanii „ pierwszego i jedynego na świecie” jednorazowego systemu badania HbA1c.

System A1CNow® zapewnia natychmiastowe uzyskanie informacji o poziomie HbA1c w organizmie, bez kosztownego, uciążliwego i długiego procesu standardowego badania laboratoryjnego, który jest powszechnie używany w celu osiągnięcia takich samych wyników.

HbA1c czyli frakcja 1c hemoglobiny glikowanej jest przydatnym retrospektywnym wskaźnikiem glikemii, ponieważ odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi w ciągu poprzednich 120 dni. Powstaje wskutek nieenzymatycznej glikacji globiny, która jest podstawowym składnikiem budowy hemoglobiny. Podwyższone poziomy HbA1c świadczą o złym wyrównaniu cukrzycy co prowadzi do wysokiego ryzykiem rozwoju powikłań cukrzycy. Nawet przy stabilnym przebiegu cukrzycy badanie A1c powinno się przeprowadzać co najmniej 2 – 3 razy w roku.

Jak podaje brytyjski serwis, przy pomocy systemu A1CNow®, test hemoglobiny glikowanej zajmuje„zaledwie pięć minut” przy czym aby otrzymać wyniki wystarczy „jedna kropla krwi wprowadzona do urządzenia”.

Podstawowy zestaw A1CNow® składa się z analizatora oraz 2 testów do badania HbA1c. Po ich wykonaniu, jak podaje diabetestimes.co.uk, całość można spokojnie zutylizować. Jednorazowość systemu sprawia, że koszt pojedynczego testu jest niski i nie wymaga zaawansowanej infrastruktury laboratoryjnej. Do badania wystarczają inne tanie, podstawowe narzędzia jak jednorazowy nakłuwacz i oczywiście środki higieny.

System A1cNow

Brytyjski serwis dla diabetyków podaje informacje, że według testów przeprowadzonych w USA, system A1CNow® ma „średnio 99 procentową dokładność wyników”, a więc przy ogólnych badaniach kontrolnych, gdy absolutna dokładność nie jest potrzebna, można spokojnie zastąpić test laboratoryjny, testem przy użyciu A1CNow®.

Mierzenie poziomu cukru we krwi jest ważnym elementem leczenia cukrzycy i dokładne odczyty pozwalają lekarzom zrozumieć, jak dana osoba radzi sobie z terapiom. W jasny sposób poprawia to skuteczność terapii cukrzycowej.

System A1CNow® jest dostępny również w Polsce. Tutaj można kupić test HbA1c.

źródło: 1

 
A1cNow+. Analizator hemoglobiny glikowanej.

Mogą cię zainteresować