Nowości na rynku w systemach CGM do monitorowania glukozy przez 24h

Ciągłe monitorowanie glikemii (CGM) pozwala uzyskać więcej przydatnych informacji, niż przy wykonywaniu tylko pojedynczych pomiarów na glukometrze. Badanie poziomu glukozy w systemie CGM jest możliwe bez konieczności nakłuwania palca. Wynik stężenia glukozy odczytywany jest dzięki sensorowi umieszczonemu w skórze pacjenta.

 

System ciągłego pomiaru glukozy

 

Monitorowanie glukozy 24h umożliwia zaobserwowanie wahań stężenia glukozy, kierunku ich zmian oraz wykrycie epizodów hipoglikemii oraz hiperglikemii. Pozwala sprawdzić jak dieta, ćwiczenia, leki lub inne czynniki wpływają na poziom glukozy. Na wyświetlaczu pojawia się nie tylko aktualny wynik glikemii, ale też wykres, który obrazuje, jak zmienia się ona w ciągu ostatnich godzin. Kiedy glikemia zmienia się gwałtownie, obok wartości liczbowej widoczne są strzałki (trendy zmian). Osoby chorujące na cukrzycę wiedzą, że dopiero połączenie dwóch elementów – jednostkowego pomiaru i obserwacja trendów zmian daje pełny obraz tego, jak kształtuje się poziom naszego cukru. Jeśli stężenie glukozy w płynie śródtkankowym nie jest jeszcze tak niskie jak we krwi, strzałka trendu poinformuje nas, że poziom cukru cały czas się obniża. Całodobowy wgląd w glikemię pozwala znacznie lepiej zrozumieć swój organizm oraz lepiej dopasować dawki insuliny.

 

Co oznacza CGM?

CGM (continuous glucose monitoring) to inaczej ciągły pomiar glikemii, którego odczyt odbywa się w czasie rzeczywistym. System składa się z trzech elementów – sensora, transmitera oraz czytnika. Najważniejszą składową systemu jest sensor, który umieszczany jest w tkance podskórnej. Sensor, dokonuje pomiarów glikemii, transmiter (inaczej nadajnik) przesyła dane z tych pomiarów do czytnika. Rolę czytnika może pełnić pompa insulinowa, telefon lub odrębne urządzenie.

 

Zalety CGM

 • Przez 24 godziny na dobę pokazuje zaktualizowaną wartość glikemii
 • Odczyt odbywa się w czasie rzeczywistym, bez konieczności dodatkowych działań ze strony pacjenta
 • Na wyświetlaczu pojawia się nie tylko aktualny wynik glikemii, ale też wykres, który obrazuje trendy zmian
 • Posiada alarmy dźwiękowe informujące o gwałtownych spadkach i skokach glikemii
 • Zmniejsza ryzyko występowania hipoglikemii i hiperglikemii
 • Poprawia jakość życia osób chorujących na cukrzycę

 

Wady systemu CGM

 • Wysoka cena
 • Kilka razy w ciągu dnia należy wykonywać kalibrację
 • Zakładanie czujnika może być bolesne
 • Pomiar glikemii odbywa się w płynie śródtkankowym, a nie we krwi
 • Dodatkowe koszty utrzymania (wymiana sensorów)

 

Systemy obecne na polskim rynku

Sensor do stałego obserwowania poziomu glikozy w krwi

Sensor Dexcom

Czujnik w postaci małej i bardzo elastycznej igły aplikowany podskórnie nie podrażnia tkanek podczas aplikacji i użytkowania czujnika. Jego zadaniem jest zbieranie informacji o poziomie glukozy w organizmie. Przeznaczony do ciągłego pomiaru glukozy prze 24 h na dobę w systemie CGM Dexcom G4 PLATINUM. Dostarczany jest z zaprogramowanymi alarmami, które informują o trendach glukozy zapobiegając hipo- i hiperglikemii. Jest to jedyny czujnik na rynku z którego mogą korzystać dzieci już od 2 r. ż. Aplikacja czujnika może być wykonana samodzielnie, bez pomocy lekarza. Największą wadą tego czujnika jest czas jego działania, który wynosi tylko 7 dni. Dokładność systemu MARD* jest na poziomie 13%. Sensor Dexcom nie jest kompatybilny z żadną pompą insulinową dostępną w Polsce.

Sensor Eversense

Wymaga przeprowadzenia zabiegu medycznego przez lekarza w celu umieszczenia w całości czujnika pod skórą pacjenta. Urządzenie, co 5 minut, pobiera dane na temat aktualnego poziomu cukru w płynie śródtkankowym i przesyła je do aplikacji w smartfonie lub do komputera.

W sytuacjach zbyt szybkiego wzrostu lub spadku stężenia glukozy w zależności od indywidualnych ustawień parametrów systemu pojawia się alarm ostrzegawczy. Długość działania czujnika wynosi aż 90 dni. Dokładność systemu MARD* jest na poziomie 11,4%. Co ważne, mogą z niego korzystać tylko osoby dorosłe, nie jest przeznaczony dla dzieci. Jest to niezależny system, który nie jest zintegrowany z pompą insulinową.

Sensor Enlite

Sensor Enlite mierzy wartości glukozy z płynu śródtkankowego w którym jest umieszczona igła. Uzyskane informację są przekazywane do pompy insulinowej. Dzięki systemowi CGM pacjent jest informowany o przekroczeniu zaprogramowanego górnego i dolnego limitu stężenia glukozy w postaci alarmów ostrzegawczych. Dokładność systemu MARD* jest na poziomie 13,6%. Pacjent może samodzielnie umieścić sensor, bez pomocy lekarza. Zaaplikowanie polega na naciśnięciu jednego przycisku sertera ustawionego pod kątem 90°. Poniżej przedstawiamy przykład takiej aplikacji:

Naciśnięcie przycisku na przystawionym do skóry starterze,

Sensor Enlite jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych. Długość działania sensora wynosi od 67 dni.

Jest przeznaczony do użytku z następującymi pompami insulinowymi firmy Medtronic:

 • MiniMed® 640G
 • MiniMed® Veo™
 • MiniMed® REAL-Time

 

Sensor Free Style Libre

Sensor Free Style Libre nie służy do ciągłego monitorowania glikemii (CGM), ponieważ opiera się na systemie FGM (flashglucose monitoring). Monitorowanie glikemii przy pomocy tego sensora polega na metodzie skanowania. Sensor z czytnikiem komunikuje się za pomocą technologii NFC. Chcąc odczytać aktualny poziom stężenia glukozy w płynie śródtkankowym, za każdym razem musimy zbliżyć czytnik do sensora. Dokładność systemu MARD* jest na poziomie 11,4%. Poziomu cukru nie odbywa się automatycznie tak jak w systemie CGM. W wyniku czego system z sensorem Free Style Libre nie ostrzega nas w sytuacji hipoglikemii lub hiperglikemii. Nie posiada alarmów ostrzegawczych. Dlatego należy skanować sensor co najmniej co osiem godzin, aby wykres glikemii na czytniku był ciągły. Zakup tego czujnika w Polsce jest ograniczony. Producent na swojej stronie podaje, że na chwilę obecną przerywa przyjmowanie nowych zamówień.

 

*MARD- (Mean Absolute Relative Difference versus plasma glucose values) jest to podany w procentach średni błąd całkowity w odniesieniu do całkowitego poziomu glukozy.

 

 

Wkrótce!!

Firma Red Med Poland Sp. z o.o. planuje wprowadzić na rynek najnowsze rozwiązanie systemu CGM. Czas działania czujnika ma wynosić 2 tygodnie. Ma to być najkorzystniejsza oferta na rynku!

 
A1cNow+. Analizator hemoglobiny glikowanej.

Mogą cię zainteresować