Paski do glukometru Accu-Chek Instant

Paski testowe do glukometru Accu-Chek Instant używane w ilościowym pomiarze stężenia glukozy z świeżej pełnej krwi kapilarnej z palca, dłoni, przedramienia i ramienia. Przeznaczone do monitorowania skuteczności kontrolowania cukrzycy.

Nowoczesny glukometr Accu-Chek Instant umożliwia automatycznie przesyłane za pomocą Bluetooth do aplikacji mobilnej mySugr PRO. Takie połączenie maksymalnie wspiera dokładne, regularne kontrolowanie stężenia glukozy.

Użytkownik Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr otrzymuje zaawansowaną funkcjonalność w monitorowaniu cukrzycy, m.in.:

 • prowadzenie dzienniczka wyników na telefonie,
 • przesyłanie raportów,
 • kalkulator Bolusa
 • przypomnienia o kontroli glukozy na telefonie
 • System Accu-Chek Instant spełnia wymogi normy ISO 15197:2013
 • Specyfikacja techniczna pasków testowych Accu-Chek Instant
 • Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość): 10 mg/dL (0,6 mmol/L) paska
 • Zakres pomiarowy systemu: 10–600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L)
 • Wielkość próbki: 0,6 μL
 • Czas trwania pomiaru: <4 sekund
 • Sposób przechowywania 30°C

Metoda pomiaru:

Enzym użyty w reakcji na pasku, FAD-zależna dehydrogenaza glukozowa (GDH) wyi-zolowana z A. oryzae przekształca glukozę w próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Testy do kontroli glikemii podają wyniki, które odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC). Dlatego też glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Korzystając z glukometru Accu-Chek Instant należy zawsze przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących obchodzenia się z przedmiotami, które mogą być skażone materiałem ludzkiego pochodzenia. Należy przestrzegać przepisów higieny i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym laboratorium lub ośrodku.

Producent: Roche

Akcesoria do wygodnego i bezpiecznego pobierania próbek, oraz wstrzykiwania insuliny można kupić w sklepie medyczny365.pl.

Glukometry wykorzystują do pomiaru paski do pomiaru glukozy, które są jednorazowego użytku i po zużyciu należy je bezpiecznie zutylizować. Dostępne są także glukometry bezinwazyjne lub bez-paskowe. Glukometr Safe AQ jest dostępny w sklepie e-medical.pldodatkowe paski Safe AQ do pomiaru glukozy można zakupić w sklepie redmed.pl

 
A1cNow+. Analizator hemoglobiny glikowanej.

Mogą cię zainteresować

Komentarz na temat “Paski do glukometru Accu-Chek Instant

Comments are closed.