Cukrzyca typu 2 i choroby serca mogą zwiększyć ryzyko ich wystąpienia u dzieci.

Badania odkryły, że dzieci, gdzie w rodzinie występują cukrzycy typu 2 lub choroby serca mogą mieć zwiększone ryzyko na zachorowania na obie choroby w późniejszym okresie życia.

Naukowcy z Holandii stwierdzili, że te dzieci miały znacznie wyższy poziom cholesterolu niż dzieci bez takiej historii chorób serca i cukrzycy typu 2 w rodzinie.

Jednym z znanych objawów wskazujących na zwiększone ryzyko chorób serca jest sytuacja w której występuje wysoki stosunek stężenia cholesterolu całkowitego do HDL. Osoby chore na cukrzycę są bardziej narażone na problemy sercowo-naczyniowe. Obecnie niewiele wiadomo na temat roli jaką ma występowanie tych schorzeń u rodziny, w stosunku do niekorzystnych markerów kardiometabolicznych obecnych u potomków.

To nowe badanie zostało przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska, który prześledził, czy występowanie obu chorób u rodziców i dziadków są mierzalnymi czynnikami ryzyka u dzieci.

Grupa z populacji wybrana na podstawie urodzenia, licząca 1374 dzieci została zaproszona do wzięcia udziału w badaniu, z których każdy otrzymał ocenę kliniczną w wieku 12 lat, a których rodziny mogą dostarczyć raport rodzicielski o historii chorób w rodzinie.

Sprawozdania te obejmowały historię i wiek wystąpienia udaru mózgu, cukrzycy lub zawału serca u obojga biologicznych rodziców i dziadków dzieci.

U dzieci zostały zmierzone BMI, obwodu talii, cholesterol, ciśnienie krwi i HbA1c. Inne dodatkowe czynniki, które zostały poddane analizie to płeć, rasa i wiek, oraz BMI i poziom wykształcenia rodziców.

Prawie jedna trzecia dzieci miała w rodzinie znaczącą historię występowania cukrzycy typu 2 lub chorób serca, albo obu naraz. Te dzieci miały wyższy stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL w porównaniu do tych, które takich historii w rodzinnej nie miały.

Jednak dzieci z umiarkowanym występowaniem tych schorzeń w rodzinie nie wykazywały obecności tych samych kardiometabolicznych markerów. Nawet po wzięciu pod uwagę danych o BMI dziecka i jego rodziców, to nie miało to wpływu na obraz wyników które można zaobserwować wśród dzieci z silną rodzinną historią tych chorób.

Autorzy napisali: “Silna historia rodzinna zawałów lub cukrzycy (typu 2) była niezależnie związana z niekorzystnymi oznaczeniami kardiometabolicznych charakterystycznymi dla tych chorób.

“Przyszłe badania mogą, przede wszystkim, skupić się na stylu życia, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, ponieważ mogą one stanowić (części) związku między cukrzycą i chorobami układu krążenia, a wieloma pokoleniami u których występuje ryzyko pojawienia się chorób kardiometabolicznych u potomstwa.”

Wyniki pojawiają się w internetowym czasopiśmie Diabetologia (www.diabetologia-journal.org).

 
System qLabs Q3. Kontroluj INR. Ciesz się życiem

Mogą cię zainteresować

Komentarz na temat “Cukrzyca typu 2 i choroby serca mogą zwiększyć ryzyko ich wystąpienia u dzieci.

Comments are closed.