Lepszy poziom wyrównania HbA1c może zapobiec utracie gęstości mineralnej kości u chorych na cukrzycę typu 1.

Jak wynika z najnowszych badań, można zapobiegać stratom mineralnej gęstość kości (BMD) u dorosłych z cukrzycą typu 1, poprzez poprawę poziomu wyrównania HbA1c.

Badania przedstawione podczas Europejskiego Kongresu Endokrynologii stwierdzają, że lepsza kontrola glikemii wydaje się wspomagać zdrowie kości poprzez utrzymywanie niezbędnych minerałów.

 

Pacjenci, którzy zredukowali poziom HbA1c osiągneli znaczny wzrost w wytrzymałości ich kości – odkryli naukowcy z Uniwersytetu w Tesalii, w Grecji.

 

Naukowcy przeanalizowali dane 107 pacjentów z cukrzycą typu 1, którym wykonano densytometrię kostną metodą skanu DXA, kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i szyjki kości udowej.

 

Kolejne 95 osób zostało włączonych do badania, ponieważ odpowiadały średniemu wiekowi, płci i wskaźnikowi masy ciała (BMI) charakterystycznemu dla grupy chorych na cukrzycę typu 1.

 

Badacze ocenili poziom resorpcji kości w formacjach kostnych i zmierzyli stężenie HbA1c w obu grupach. Dodatkowo 50 pacjentów z grupy z cukrzycą zostało poddanych tym samym pomiarom po upływie roku.

 

Spośród 50 pacjentów z cukrzycą którzy ponownie zostali poddani badaniom, u 36 zaobserwowano spadek HbA1c o 6 mmol / mol (0,5%) lub większy. Naukowcy stwierdzili przy tym wzrost średnio o 3,3 % ich BMD w lędźwiowym odcinku kręgosłupa i 5,6 % w szyjce kości udowej.

 

Eleftheria Barmpa, główny naukowiec badania, powiedziała: “Poprawa kontroli glikemii wydaje się polepszać BMD i obrót kostny. Może to przyczynić się do stabilizacji masy kostnej u tych pacjentów.

 

“Identyfikacja czynników, które wpływają na kości u pacjentów z cukrzycą typu 1, może przyczynić się do poprawy zdrowia ich kości.”

 
A1cNow+. Analizator hemoglobiny glikowanej.

Mogą cię zainteresować

Komentarz na temat “Lepszy poziom wyrównania HbA1c może zapobiec utracie gęstości mineralnej kości u chorych na cukrzycę typu 1.

Comments are closed.