Opieka farmaceutyczna

Co wiesz o opiece farmaceutycznej? Jest to bowiem cała grupa usług i czynności prowadzonych przez farmaceutów i ich partnerów, których zadaniem jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków. Ideą opieki jest wspomaganie opieki zdrowotnej  w ramach realizowanej farmakoterapii.

Po co stosować opiekę farmaceutyczną?

Leki mogą wchodzić w interakcje z innymi przepisanymi przez lekarzy środkami lub nieświadomi pacjenci mogą zażywać leki, które zawierają substancje o takim samym działaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na leki bez recepty (OTC) oraz suplementy diety.

Na studiach farmaceutycznych do obowiązkowego programu nauczania wprowadzane są elementy opieki farmaceutycznej, a dla pracujących aptekarzy organizowane są szkolenia o tej tematyce. Dlatego w sytuacjach, gdzie pacjent stosuje wiele leków i substancji równocześnie, fachowa pomoc farmaceuty wydaje się być niezastąpiona.

Założenie opieki farmaceutycznej polega na tym, iż farmaceuta powinien wiedzieć o wszystkich lekach które zażywa pacjent po to by wyeliminować błędy lekarza lub dublowanie innych leków co może prowadzić do przedawkowania określonej substancji.

 

Opieka farmaceutyczna w szczególności jest kierowana do osób cierpiących na choroby przewlekłe

Choroby przewlekłe takie jak: astma, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i cukrzyca wymagają stałej obserwacji pod kątem wpływu przyjmowanych leków.

Opieka farmaceutyczna to, przede wszystkim, dodatkowa pomoc farmaceuty w planowaniu i realizacji terapii lekowej przez pacjentów. Jej celem jest zwiększenie skuteczność przyjmowanych przez pacjentów leków, przy równoczesnym zmniejszeniu ryzyka działań niepożądanych.

W wielu przypadkach opieka farmaceutyczna może zmniejszyć liczbę osób hospitalizowanych z powodu nieprawidłowego stosowania leków, a także, przedłuża i poprawia komfort życia.

Informacja o zażywanych lekach, a także wyniki pomiaru ciśnienia krwi, cukru czy dieta, przekazana farmaceucie, pozwala pacjentowi na uzyskanie odpowiedzi o niepokojących objawach związanych z jednostką chorobową, a w razie potrzeby trafną pomoc i zareagowanie w pojawiającym się problemie medycznym.

 

System Opieki Farmaceutycznej

Jednym z najważniejszych działań prowadzonych w ramach opieki jest dokumentowanie wszystkich działań farmaceutycznych prowadzonych na rzecz pacjenta.

Dostępność do informacji o stosowanych w przeszłości i obecnie lekach znacznie pomaga w sytuacjach nagłych, jak np. wtedy gdy pacjent jest nieprzytomny lub nie ma z nim kontaktu. Dla osób cierpiących na przewlekłe choroby ma to szczególne znaczenie. Informacja o zażywanych lekach ma kluczowy wpływ na szybką diagnozę, a przez to znacząco zwiększa szanse na uratowanie zdrowia i życia.

Kolejną zaletą jest personalizowanie, czyli dostosowywanie do indywidualnych potrzeb zdrowotnych, substancji i dawek przyjmowanych przez pacjenta.

System który jest wspólny dla wielu aptek umożliwia pacjentowi wygodną dostępność do usług Opieki Farmaceutycznej. Osoba korzystająca z możliwości opieki farmaceutycznej nie musi być przywiązana do jednej apteki, a przez to tracić na mobilności i elastyczności. Aby to osiągnąć wystarczy aby System opieki farmaceutycznej opierał się na zewnętrznych bazach danych, z których apteki mogą pobierać indywidualne informacje farmaceutyczne o pacjencie.

 
A1cNow+. Analizator hemoglobiny glikowanej.

Komentarz na temat “Opieka farmaceutyczna

Comments are closed.