Poziom HbA1c jest dużo wyższy u diabetyków palących papierosy, donoszą najnowsze badania.

Jak donosi raport z najnowszych badań, dorosłe osoby z cukrzycą typu 1, które palą, mogą mieć gorsze poziomy HbA1c i wyniki metaboliczne niż osoby niepalące.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku wykazali, że palenie może również zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 1. Badanie zostało opublikowane w internetowym czasopiśmie „Diabetes Care”.

Doctor medycyny Sabine E. Hofer i jej współpracownicy przeanalizowali dane z rejestru T1D Exchange z Stanów Zjednoczonych i rejestry DVP z Niemczech i Austrii. W sumie badana grupa liczyła 20.405 osób dorosłych z cukrzycą typu 1 od co najmniej roku.

Zespół badawczy starał się ustalić związek między paleniem papierosów a skutkami metabolicznymi. Uczestników podzielono na określone grupy: jako palaczy, jeśli palili co najmniej jednego papierosa dziennie, byłych palaczy i nigdy niepalących.

U osób palących stwierdzono, że mają znacznie wyższe poziomy HbA1c w porównaniu do niepalących (odpowiednio 70 i 62 mmol/mol). Ten związek wciąż był widoczny po skorygowaniu względem płci, wieku i czasu trwania cukrzycy.

Stwierdzono również, że palacze mają wyższe poziomy trójglicerydów i cholesterolu LDL w porównaniu z niepalącymi.

„Nasze dane pokazują wyraźnie wyższy poziom HbA1c i dodatkowo niekorzystne profile lipidowe u chorych na cukrzycę typu 1, którzy palą”, powiedzieli naukowcy.

„Zaobserwowaliśmy znacznie wyższą liczbę byłych palaczy w USA, co oznacza, że interwencje w celu zmniejszenia konsumpcji tytoniu i polityka antynikotynowa są skteczniejsze w USA niż w Europie”.

Zalecanym jest aby rzucić palenie, jeśli się ma cukrzycę, ponieważ obniża to ryzyko wystąpienia długoterminowych powikłań, takich jak choroby serca.

 
A1cNow+. Analizator hemoglobiny glikowanej.

Mogą cię zainteresować

Komentarz na temat “Poziom HbA1c jest dużo wyższy u diabetyków palących papierosy, donoszą najnowsze badania.

Comments are closed.