Długoterminowa kontrola glikemii może zmniejszyć progresję retinopatii cukrzycowej.

Według raportu z badania, osoby z cukrzycą typu 2 przez dobrą kontrolę poziomu cukru we krwi, mogą zmniejszać ryzyko progresji retinopatii cukrzycowej.

Wyniki te pochodzą z badania ACCORDION czyli, oceny następczej 1,310 osób z cukrzycą typu 2, u których wystąpiła retinopatia cukrzycowa i uczestniczył w badaniu ACCORD.

W trakcie eksperymentu badawczego ACCORD testowano trzy strategie leczenia się pacjentów w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób układu krążenia: utrzymanie dobrej kontroli glikemii, zwiększenie stężenia cholesterolu i obniża ciśnienie krwi.

Cztery lata później, oceniano progresje retinopatii cukrzycowej wśród tych osób od których wymagano utrzymania dobrego poziomu glukozy we krwi. Pacjenci, którzy przeszli intensywną terapię redukcji glukozy we krwi, osiągnęli średnią redukcję HbA1c większą niż ci z terapią standardową.

 

Retinopatia cukrzycowa (łac. retinopathia diabetica) to uszkodzenie naczyń krwionośnych siatkówki oka pojawiające się w przebiegu cukrzycy, zaliczane do mikroangiopatii cukrzycowej. Zmiany te rozwijają się wprost proporcjonalnie do długości cukrzycy oraz jej typu. Dzieli się ona na dwie odmiany: niezagrażającą wzrokowi nieprolifercyjną oraz pogarszającą wzrok i mogącą doprowadzić do jego utraty proliferacyjną.

 

Poza tym, naukowcy doszli do kolejnego istotnego wniosku: chociaż przy zastosowaniu dobrej kontroli glikemii nie zmniejsza się ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, progresja retinopatii zmniejszyła się o około jedną trzecią na zakończenie eksperymentu ACCORD.

Badanie ACCORDION dokonało ponownej oceny tych pacjentów cztery lata później. HbA1c były praktycznie identyczne w obu grupach. Jednak w grupie która została poddana intensywnej terapii przeciwcukrzycowej, retinopatia cukrzycowa postąpiła u tylko 5,8 % osób . Dla porównania, retinopatia posunęła się u 12,7% osób w grupie u której zastosowano terapię standardową.

Główny autor badania, doktor nauk medycznych Emily Chew, zastępca dyrektora NEI (Narodowy Instytut Oczu) Zakładu Epidemiologii i Zastosowań Klinicznych, powiedziała: “To badanie jest jasnym komunikatem dla osób z cukrzycą typu 2, którzy martwią utratą wzroku. Dobrze kontrolowana glikemia lub poziom cukru we krwi, ma pozytywny, wymierny i trwały wpływ na zdrowie oczu. ”

“Pomimo tego wyrównania glikemii w dwóch grupach, istnieje w dalszym ciągu, w przybliżeniu 50 procentowe, zmniejszenie ryzyka dalszej progresji retinopatii, zjawisko określane jako pamięć metaboliczną”, dodał dyrektor kliniczny dr Frederick L. Ferris III z Narodowego Instytut Oczu (NEI), który nie brał udziału w tym badaniu.

 

Wyniki pojawiły się w czasopiśmie medycznym Diabetes Care.

 
System qLabs Q3. Kontroluj INR. Ciesz się życiem

Mogą cię zainteresować

Komentarze (2) na temat “Długoterminowa kontrola glikemii może zmniejszyć progresję retinopatii cukrzycowej.

Comments are closed.