Badanie krwi przewiduje czy u osób z cukrzycą wystąpi zawał serca w ciągu pięciu lat

Naukowcy z Imperial College London i University College London wymyślili innowacyjną procedurę badania, która może przewidzieć wystąpienie chorób układu krążenia, co jest częstym powikłaniem w przebiegu cukrzycy.

Nowy test wykrywa wysokie poziomy cząsteczek wytworzonych przez układ odpornościowy – przeciwciała IgG, co według naukowców, wiąże się z niskim prawdopodobieństwem wystąpienia problemów serca u pacjentów.

Obecnie, aby ocenić ryzyko chorób serca, lekarze wykorzystują informacje, takie jak: wiek, płeć, historię choroby, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Jednakże, na przykład, standardowe testy cholesterolu, które mierzą poziom cholesterolu w osoczu, nie są w stanie określić miejsca docelowego jego cząsteczek i obecności ich nadmiaru w tętnicach, a właśnie te cechy predysponują do rozwinięcia się u nas miażdżycy.

Gdy cząsteczki cholesterolu ostatecznie trafiają do wewnątrz ściany tętnicy, a zwłaszcza wewnątrz tętnicy wieńcowej, prowadzi to do postępującego kaskadowo stanu zapalnego, co z kolei prowadzi do niedrożność tej tętnicy.

Przeciwciała IgG są markerami odpowiedzi immunologicznej wynikającej z tego zapalenia, więc ich ilość w krwi prognozuje z większą precyzją wystąpienie incydentów chorobowych w naczyniach wieńcowych, niż sam wysoki poziom cholesterolu lub wysokie ciśnienie krwi.

Badanie prowadzono we współpracy z Fundacją Brytyjskiego Serca (BHF). W trakcie pięciu lat obserwowano 1700 osób u których występowało ryzyko zawału serca.

Wyniki tego badania wykazały, że w tym czasie osoby z największą liczbą przeciwciał miał 58 % niższe ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a także 38 % niższe ryzyko ucierpienia wskutek udaru lub innych poważnych niepożądanych zdarzeń kardiologicznych.

Zespół naukowców sugeruje, że pomiar IgG może być prostszym i tanim sposobem na dokładnie określenie ryzyka wystąpienia problemów w układzie krążenia, niż badanie kryteriów klinicznych, pozostałymi, standardowymi czynnikami ryzyka.

 
System qLabs Q3. Kontroluj INR. Ciesz się życiem

Mogą cię zainteresować

Komentarz na temat “Badanie krwi przewiduje czy u osób z cukrzycą wystąpi zawał serca w ciągu pięciu lat

Comments are closed.

Discover more from Diabetyk.edu.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading